Warunki korzystania

Prosimy o dokładne przeczytanie poniższych warunków przed rozpoczęciem korzystania z tej strony internetowej. Korzystanie ze strony internetowej DSI International Luxembourg SARL jest równoważne z akceptacją niniejszych warunków korzystania. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z tymi warunkami, prosimy o rezygnację z wchodzenia na tą stronę internetową i z korzystania z niej.

Korzystanie ze strony internetowej

Ta strona internetowa jest własnością firmy DYWIDAG-Systems International i jest przez nią zarządzana. O ile nie podano nic innego, to treści na tej stronie internetowej są własnością firmy DYWIDAG-Systems International. DYWIDAG-Systems International zezwala Państwu na wgląd i ściąganie treści z tej strony do swojego własnego, niekomercyjnego zastosowania, zakładając, że na każdej kopii treści znajdzie się informacja o prawach autorskich i prawie własności firmy DYWIDAG-Systems International. Treści tej strony internetowej nie mogą być w żaden sposób zmieniane. Zmiany lub każde niedozwolone korzystanie z treści tej strony internetowej jest wykroczeniem przeciwko niniejszym warunkom korzystania.

Przekazywanie informacji przez użytkownika

DYWIDAG-Systems International traktuje wszystkie informacje, które są przekazane lub udostępnione na tą stronę internetową, jako informacje ogólnie znane. Informacje przekazywane lub udostępniane na ta stronę nie mogą być informacjami poufnymi lub chronionymi prawem autorskim lub prawem własności. Przekazane lub udostępnione informacje mogą być publikowane lub też wykorzystywane w inny sposób przez firmę DYWIDAG-Systems International.

Linki do stron internetowych osób trzecich

Znajdujące się na tej stronie linki do stron internetowych innych przedsiębiorstw są udostępnione w interesie użytkownika. Klikając na te linki użytkownik opuszcza stronę internetową firmy DYWIDAG-Systems International. DYWIDAG-Systems International nie przejmuje odpowiedzialności za treść stron internetowych osób trzecich. Otwieranie stron przez linki odbywa się na własną odpowiedzialność.

Wykluczenie gwarancji

Strona internetowa i udostępnione na tej stronie internetowej treści są udostępniane na podstawie "AS IS" (tzn. bez gwarancji za wady) za wykluczeniem jakiejkolwiek gwarancji. DYWIDAG-Systems International odrzuca wszystkie gwarancje, zarówno w wyraźny sposób, jak i w sposób domniemany, łącznie z domniemaną gwarancją przystosowania do standardowego używania, przystosowania do określonego celu lub nienaruszenia własności intelektualnej. DYWIDAG-Systems International nie przejmuje gwarancji za to, że strona internetowa będzie działała bez żadnych przerw i bezbłędnie oraz, że ewentualne błędy zostaną skorygowane. DYWIDAG-Systems International może w każdej chwili, bez wcześniejszego informowania dokonywać zmian w usługach serwisowych tej strony internetowej lub też w wymienionych na niej produktach i treściach.

Ograniczenie odpowiedzialności

Za ewentualne szkody, łącznie, jednak bez ograniczenia do tego, za utratę danych, utracony zysk lub przerwę w produkcji, koszty ponownego nabycia lub inne pośrednie, przypadkowo powstałe szkody lub szkody następcze, które powstaną wobec Państwa lub innych osób korzystających z tej strony lub braku możliwości korzystania z tej strony lub na podstawie informacji, które znajdują się na stronie internetowej lub do których jest dostęp z tej strony internetowej, niezależnie od tego, czy szkody wynikają z gwarancji, naruszenia umowy, niedozwolonego działania, cywilnoprawnych wykroczeń lub pozostałych teorii prawnych, firma DYWIDAG-Systems International nie ponosi żadnej odpowiedzialności, nawet, gdyby firma DYWIDAG-Systems International została poinformowana o możliwości powstania tego rodzaju strat lub szkód.

Odpowiedzialność za treść

Jako dostawca usług jesteśmy zgodnie z § 7 ust.1 TMG odpowiedzialni za własne treści na tych stronach wg ogólnych przepisów. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak odpowiedzialni jako dostawca usług za kontrolę przekazywanych lub przechowywanych obcych informacji oraz do badania okoliczności, które wskazują na działalność niezgodną z przepisami.

Obowiązek do usunięcia lub blokady informacji wg ogólnych przepisów pozostaje nienaruszony. Tego typu odpowiedzialność jest jednak możliwa od momentu pozyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Jeżeli uzyskamy informację o naruszeniu prawa, to natychmiast usuniemy takie treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na treść których nie mamy żadnego wpływu. Z tego powodu nie możemy przejąć odpowiedzialność za obce treści. Za treści stron z linkiem jest zawsze odpowiedzialny właściwy dostawca lub administrator stron. Strony, do których linki znajdują się na naszej stronie są sprawdzane w momencie tworzenia linku pod względem ewentualnego naruszenia prawa. Niezgodne z prawem treści nie są rozpoznawalne w momencie tworzenia linku.

Dokładna kontrola treści linkowanych stron nie jest możliwa bez konkretnej informacji o naruszeniu prawa. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniu prawa, takie linki będą natychmiast usuwane. 

Udostępnianie informacji na tej stronie internetowej

Udostępnione informacje są w momencie ich publikacji prawidłowe. Jednak od czasu do czasu zmienić się mogą specyfikacje produktu oraz dostępność produktu, akcje reklamowe, ceny, numery kontaktowe i inne istotne informacje.

Rozwiązywanie sporów

Nie jesteśmy gotowi, ani też zobowiązani do brania udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed jednostką mediacyjną konsumentów.

Prawo autorskie

Sporządzone przez administratora strony treści i dzieła na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Kopiowanie, edytowanie i rozpowszechnianie oraz każdy rodzaj zastosowania wykraczający poza granice prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody właściwego autora lub twórcy. Ściąganie i kopiowanie tej strony jest dopuszczalne tylko dla użytku prywatnego, nie komercjalnego.

O ile treści na tej stronie nie zostały sporządzone przez administratora, należy przestrzegać prawa autorskiego osób trzecich. Treści osób trzecich będą również jako takie specjalnie oznaczone. Pomimo tego należy zwracać uwagę na naruszanie prawa autorskiego, prosimy o odpowiednie informacje na ten temat. W momencie uzyskania informacji o naruszeniu prawa będziemy natychmiast usuwali takie treści. 

Konkurencja

Przedsiębiorstwo spotyka się z agresywną konkurencją we wszystkich obszarach swojej działalności.

Międzynarodowa działalność

Przedsiębiorstwo sprzedaje swoje produkty, rozwiązania i usługi serwisowe organizacjom na całym świecie. Poza tym przedsiębiorstwo posiada filie na całym świecie. Zgodnie z tym przyszłe wyniki firmy mogą być poddane negatywnemu wpływowi dużej liczby czynników, w szczególności zmiana warunków politycznych określonych krajów lub określonych regionów lub zmiana warunków ekonomicznych lub utrzymująca się słaba sytuacja gospodarcza, działania zabezpieczające handel, zalecenia uzyskania zezwoleń na import lub eksport, przecinanie się różnych struktur podatkowych, nieoczekiwane zmiany wymagań prawnych oraz klęski żywiołowe.

Zmiany warunków korzystania

DYWIDAG-Systems International może w każdej chwili zmienić niniejsze warunki korzystania. Dodatkowo mogą jeszcze obowiązywać dodatkowe warunki korzystania dla określonych treści tej strony internetowej. Prosimy o regularne odwiedzanie tej strony w celu uzyskania informacji o zmianach warunków korzystania lub o dodatkowych warunkach korzystania.

Znaki towarowe

Wszystkie zaprezentowane na tej stronie internetowej znaki towarowe są znakami towarowymi firmy DYWIDAG-Systems International. Nieuprawnione korzystanie z któregoś podanego na tej stronie internetowej znaku towarowego jest surowo zabronione.

"DSI®", "DYWIDAG®", "DYNA®", "DYNA Bond®", "DYNA Grip®", "DYNA Force®", "DYNA Protect®", "DYNA® Grout", "DYWI®", "DYWI® Drill", "DYWI® Inject", "GEWI®", "INTEX®", "OMEGA-BOLT®", "SUSPA®", "SUSPA-Draht®", "SUSPA-Litze®" , "SUSPA-Monolitze®", "ALWAG® Systems", "DYWIDAG® Systems", "SUSPA® Systems", "contec®", "recostal®", "QuickEx®", "THREADBAR®" i "Local Presence - Global Competence®" są zarejestrowanymi lub opatentowanymi znakami towarowymi firmy DYWIDAG-Systems International.

Jeżeli te znaki handlowe będą wykorzystywane przez osoby trzecie, należy umieścić informację o zarejestrowaniu i opatentowaniu. Nadużycie będzie ścigane (§§4 przepisów o znakach towarowych).

DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL Sp. z o.o.

użyj formularza kontaktowego
wyślij do nas wiadomość e-mail
lub zadzwoń do nas:
+48-32-241 09 98