Żerdzie samowiercące DYWI® Drill zapewnią przyszłość Wyspie Spichrzów w Gdańsku

U zbiegu rzeki Motławy i Martwej Wisły znajduje się kawałek lądu znany jako Wyspa Spichrzów. Umiejscowiona jest ona w słynnym „Bursztynowym Zagłębiu” w gdańskim Śródmieściu. Do roku 1945 Wyspa Spichrzów była ważną przemysłową częścią miasta, w której znajdowało się wiele spichlerzy i magazynów. Z biegiem czasu, na skutek oddziaływania rzeki, pojawiało się coraz więcej osuwisk, które wpływały destrukcyjnie na nabrzeża.

Wraz z gospodarczym rozwojem miasta i stale rosnącym ruchem turystycznym coraz ważniejszym stało się zabezpieczenie nabrzeża oraz pogłębienie toru wodnego na Motławie w rejonie Gdańska. Do stabilizacji nabrzeża zastosowano 1036 sztuk kotew DYWI® Drill T76-1200 (23 930 mb), które miały za zadanie zakotwienie nowych ścianek z grodzic. Na tym odcinku inwestycji (okolice Wyspy Spichrzów) grodzice wbijane były na głębokość 15 - 17 m, a wykonawca (Energopol Szczecin SA) instalował kotwy DYWI® Drill o długościach 17 – 26 m. Do realizacji realizacji użyto sprzętu wiertniczego Soilmec SM-14 z młotkiem Krupp HB50A.

Instalacja była przeprowadzana za pomocą żerdzi o maksymalnej długości 3 m. Podczas wiercenia do żądanej głębokości stosowano płuczkę o stosunku w/c = 0,9, a następnie przeprowadzono iniekcję z użyciem zaczynu o stosunku w/c = 0,5 (aż do powrotu iniektu przez wlot otworu). Zaczyn cementowy był podawany poprzez głowicę płuczkową typu DYWIDAG H90/T76.

Podłoże gruntowe składało się z iłów, piasków i żwirów zalegających na glinach. Do wiercenia w takich warunkach gruntowych zastosowano koronki wiertnicze typu TSB o średnicy 200 mm oraz 280 mm. Dokładne rozwiercenie ostatniego odcinka mikropala kotwiącego (na odcinku „najgłębszej” żerdzi) zapewniło oczyszczenie otworu wiertniczego oraz wzmocnienie wiązania na styku gruntu/zaczyn.

Inwestor

Miasto Gdańsk, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Polska

Generalny Wykonawca

Budimex S.A., Polska, Energopol Szczecin S.A., Polska


Odział DSI

DYWIDAG-Systems International Sp. z o.o., Polska

Zakres prac

Produkcja, dostawa, wsparcie techniczne

Produkty DSI

1036 szt. mikropali T76-1200 DYWI® Drill

Powrót do: News Room More Projects
DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL Sp. z o.o.

użyj formularza kontaktowego
wyślij do nas wiadomość e-mail
lub zadzwoń do nas:
+48-32-241 09 98