Pierwszy kontrakt na budowę wiaduktu w Polsce metodą nasuwania podłużnego

Droga ekspresowa S3 stanowi ważne połączenie na trasie północ-południe, przebiegające przez zachodnią Polskę. Po planowanym ukończeniu w 2015 r. droga szybkiego ruchu będzie biegła ze Świnoujścia nad Morzem Bałtyckim do czeskiej granicy w południowo-zachodniej Polsce. Wiadukt WS-09 pomiędzy Międzyrzeczem a Sulechowem stanowi część tego projektu.

Wiadukt o długości 404 m składa się z dwóch równoległych konstrukcji o rozpiętości przęseł 34 m + 8 x 42 m + 34 m. Wiadukt zawiera dwa elementy stanowiące wyzwanie: łuk w poziomie oraz nachylenie pionowe pod kątem 1,6%.

Pierwotnie obie płyty wiaduktu miały być zbudowane przy zastosowaniu metody ruchomych rusztowań (MSS). Ze względu na fakt, że termin oddania do użytku zbliżał się bardzo szybko, wymuszając konieczność równoczesnego budowania obu pasów ruchu, wykonawca zaczął poszukiwać alternatywnego rozwiązania w celu przyspieszenia cyklu budowy.

Inwestor poprosił DSI Polska o dostarczenie specjalnego rozwiązania technicznego. Podjęto szybką decyzję o budowie drugiej płyty wiaduktu metodą nasuwania podłużnego. Firma DSI wspomagała inwestora na etapie optymalizacji przekroju dźwigara skrzynkowego oraz układu cięgien. Ponadto DSI służyła pomocą na miejscu podczas realizacji wymaganych zmian konstrukcyjnych, w rodzaju wzmacniania przypór na potrzeby sprzętu do nasuwania konstrukcji wiaduktu. Ponadto firma DSI dostarczyła całość sprzętu technicznego wymaganego do przeprowadzenia nasuwania podłużnego.

Pracownicy DSI dostarczyli odpowiednią wiedzę techniczną i wspierali wykonawcę na miejscu podczas realizacji i nadzoru prac budowlanych. Na początku sierpnia 2012 r. firma DSI zaczęła wdrażać rozwiązanie będące zarówno ekonomiczne, jak i zoptymalizowane pod kątem wymagań. Umożliwiając wykonanie robót w bardzo ograniczonym terminie, rozwiązanie to uwzględniało zarówno skomplikowaną geometrię wiaduktu, jak i bieżący stan zaawansowania prac budowlanych.

Firma DSI zaproponowała zbudowanie płyty wiaduktu metodą nasuwania podłużnego jako najlepsze i najbardziej opłacalne rozwiązanie. Inwestora przekonał zarówno sam projekt, jak i opłacalność tego rozwiązania. W ciągu zaledwie sześciu miesięcy zostały rozwiązane problemy techniczne związane z nasuwaniem podłużnym, jakie wynikały ze skomplikowanej geometrii. W tym samym czasie nowa metoda budowy została dostosowana do bieżącego stanu zaawansowania robót, dzięki czemu udało się dotrzymać napiętego harmonogramu wykonania płyty wiaduktu. Pod koniec sierpnia 2012 r. DSI Polska zaczęła już wytwarzać pierwsze segmenty wiaduktu. Wymagało to wcześniej wprowadzenia zmian projektowych w zakresie wzmocnienia przypór, na których miał być montowany sprzęt służący do nasuwania konstrukcji.

DSI dostarczyła następujące produkty i systemy do tego projektu:

  • Awanbek z wysokowytrzymałymi łączeniami oraz stalowymi cięgnami do naprężania konstrukcji;
  • Cięgna prętowe DYWIDAG do mocowania sprzętu do nasuwania, łożysk i awanbeku;
  • Zespolone cięgna linowe DYWIDAG;
  • Sprzęt do nasuwania Eberspaecher AH-317 o udźwigu 2200 t, sile nasuwania 9120 kN i sile hamowania 4290 kN — jeden z najbardziej wydajnych zestawów urządzeń dostępnych obecnie na rynku;
  • 22 podnośniki o udźwigu 100 t każdy do podnoszenia konstrukcji na łożyska do nasuwania;
  • 4 podnośniki o udźwigu 500 t każdy do wymiany łożysk ślizgowych;
  • 22 łożyska ślizgowe do zmniejszania sił tarcia na podporach.

Większość wiaduktów wykonywanych metodą nasuwania podłużnego jest budowanych w cyklu 7-dniowym. Z reguły konieczne jest wyprodukowanie od trzech do czterech podpór dla wielu przęseł, zanim zostanie osiągnięty optymalny cykl 7-dniowy. Dzięki doskonale przebiegającym czynnościom przygotowawczym i współpracy na miejscu, cykl 7-dniowy udało się uzyskać już przy drugiej części płyty wiaduktu. W tym celu całą płytę wiaduktu podzielono na 10 segmentów (9 x 42 m + 1 x 26 m). Nasuwanie konstrukcji na poszczególne przęsła zajmowało zaledwie 7 godzin, co pozwoliło na uzyskanie prędkości nasuwania 6 metrów na godzinę.

Budowa poszczególnych przęseł, w szczególności odcinków dźwigarów skrzynkowych, była przeprowadzana sekcjami za przyporą na placu budowy. We wtorki i środy następowało układanie szalowania oraz montaż zbrojenia, kanałów i cięgien w szalowaniu.

W czwartki segmenty przęsła o długości 42 m były zalewane betonem w szalowaniu, a cięgna zmontowanych wcześniej segmentów były odpowiednio wypełniane. Piątki i soboty były wymagane, aby beton zastygł w szalowaniu. W poniedziałki następowało zdejmowanie szalowania, podnoszenie segmentów przęseł o kilka milimetrów i nasuwanie sekcji wiaduktu wraz z wykonanym wcześniej odcinkiem na filary w celu umożliwienia budowy kolejnego odcinka wiaduktu.

Pracownicy DSI, przeszkoleniu przez firmę Eberspächer, zmontowali sprzęt do nasuwania na miejscu i pomyślnie przeprowadzali prace związanie z nasuwaniem w cyklach 7-dniowych. Ze względu na skomplikowaną krzywiznę pionową oraz wybraną metodę nasuwania, poszczególne przęsła musiały być precyzyjnie pozycjonowane dla uniknięcia problemów w trakcie nasuwania kolejnych odcinków.

Dzięki ogólnoświatowej wymianie wiedzy technicznej w obrębie firmy DSI, DSI Polska była w stanie zaoferować zaawansowane technicznie i szybkie rozwiązanie dla projektu. Pełna budowa płyty wiaduktu oraz nasuwanie poszczególnych jej odcinków zostały pomyślnie zrealizowane zgodnie z napiętym harmonogramem. Na końcu łożyska ślizgowe wymagane przy nasuwaniu trzeba było zastąpić stałymi łożyskami wiaduktu na filarach. W trakcie tego projektu firma DSI Polska wykazała wysoki poziom kompetencji oraz globalnej wiedzy technicznej jako specjalistyczny dostawca systemów do rozwiązań o wysokich wymaganiach technicznych.

Owner

GDDKiA o. Zielona Góra, Poland

General Contractor

Mota-Engil Central Europe S.A., Poland

Consulting Engineers

Stähler + Knoppik Ingenieurgesellschaft mbH, Germany


DSI Unit

DYWIDAG-Systems International Sp. z o.o., Poland

DSI Scope

Production and supply of 199 t of DYWIDAG Post-Tensioning Tendons 4, 7, 19 and 22-0.62" with MA Anchorages; supply of temporary DYWIDAG WR Bar Tendons, execution and supervision of the installation and launching work

Powrót do: News Room More Projects
DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL Sp. z o.o.

użyj formularza kontaktowego
wyślij do nas wiadomość e-mail
lub zadzwoń do nas:
+48-32-241 09 98