Ochrona danych

Odwiedzając stronę internetową DYWIDAG-Systems International, nie są zbierane Państwa dane osobowe (dane, przy pomocy których można Państwa zidentyfikować), o ile nie podadzą nam Państwo tych danych dobrowolnie. Zebrane dane wykorzystujemy jedynie po to, by ulepszać ofertę DYWIDAG-Systems International dla naszych klientów. Zawarte na niniejszej stronie internetowej odnośniki do stron internetowych osób trzecich, udostępnienie są jedynie w interesie osoby korzystającej. Klikając na te hiperłącza, opuszczają Państwo stronę internetową DYWIDAG-Systems International i nie podlegają już dłużej zasadom dotyczącym ochrony danych DYWIDAG-Systems International, lecz zasadom dotyczącym ochrony danych danej strony internetowej, którą Państwo aktualnie odwiedzają.

Zebrane dane

Ta strona internetowa używa technologii Google Analytics (analytics.google.com) w celu gromadzenia danych w celach marketingowych i optymalizacyjnych. Dane gromadzone i zachowywane są pod anonimową nazwą użytkownika i w tym celu mogą być użyte pliki typu Cookies. Pliki typu Cookies to małe pliki tekstowe, które są zachowywane w lokalnej pamięci przeglądarki internetowej osoby odwiedzającej stronę. Pliki te nie pozwalają na identyfikację danych osobowych osoby odwiedzającej ani na skojarzenie jej z żadnymi zachowanymi informacjami.

Zbieranie i zachowywanie danych przez Google Analytics może być w każdej chwili odwołane w odniesieniu do później świadczonych usług.

Wykorzystanie zebranych danych

DYWIDAG-Systems International wykorzystuje dane, by lepiej rozumieć Państwa potrzeby i zaoferować Państwu lepszą obsługę. W szczególności wykorzystujemy Państwa dane do nawiązania z Państwem kontaktu, do informowania na bieżąco o naszych produktach oraz by indywidualnie kształtować dla Państwa naszą stronę internetową. Dane te mogą zostać zapisane i wykorzystywane do informowania Państwa o rozwiązaniach DYWIDAG-Systems International lub o ofertach, o których sądzimy, że mogą Państwa zainteresować. Dane (dane nieosobowe!), które zebraliśmy poprzez Państwa komputer wykorzystujemy również po to, by zestawić statystyki, na temat kolektywnego korzystania ze strony internetowej przez osoby odwiedzające.

Przekazywanie danych

Zgodnie z naszą zasadą o ochronie danych, dobrowolnie udostępniane przez Państwa dane osobowe nie są sprzedawane, wynajmowane lub udostępniane w inny sposób nieupoważnionym osobom trzecim.

DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL Sp. z o.o.

użyj formularza kontaktowego
wyślij do nas wiadomość e-mail
lub zadzwoń do nas:
+48-32-241 09 98